دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 


بسمه تعالي

ضمن عرض تبريک به کليه پذيرفته شدگان عزيز به اطلاع مي ساند ثبت نام اين عزيزان طبق جدول زمان بندي زير  صورت مي‌پذيرد لذا لازم است پذيرفته شدگان با تکمیل کلیه فرم های آموزشی در پنج نسخه و با در دست داشتن مدارک زير در موعد مقرر به تفکیک خواهران و برادران جهت ثبت نام به سالن مطالعه دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان دانشکده مديريت و اقتصاد دريا مراجعه نمايند  . در ضمن قبل از مراجعه حضوری می توانید از طریق سیستم ثبت نام اینترنتی از این لینک پیش ثبت نام نمائید .و در پایان خواهشمند است از مراجعه در زماني غير از تاريخ اعلام شده جداً خودداري فرماييد.

آدرس : خرمشهر – ابتداي بلوار خرمشهر - آبادان - روبروي کوي بهروز - دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر – دانشکده مديريت و اقتصاد دريا- اداره کل آموزش دانشگاه

لینک ثبت نام اینترنتی داوطلبان جدید الورود

مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر:

1- اصل ديپلم كامل متوسطه ياگواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه نوع ديپلم ، بخش وشهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.

2- اصل مدرك و ياگواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دوسال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه بخش وشهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال ما قبل ديپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.

3- اصل گواهينـــامه پايان دوره پيش دانشگاهي ياگواهي آن براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهرو امضاء مديرمركز پيش دانشگاهي ويكبرگ فتوكپي آن كه نوع گواهينامه پيش دانشگاهي ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.

تبصره- دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه 1394 موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي شده باشند.

4-اصل مدرك ديپلم وياگواهي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهر وامضاء مدير دبيرستان وياهنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه بخش محل اخذ ديپلم و بخش محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص شده باشد

تبصره- اصل يا گواهي پايان دوره 3 ساله (ديپلم) نظام جديدآموزش متوسطه حاوي معدل كتبي براي داوطلباني كه ديپلم متوسطه نظام جديد خود را در سال 1391 و 1392 و يا 1393اخذ نموده اند.

5-اصل و ياگواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور باقيدتاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تاتاريخ 31/06/1394) كه در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرك كارداني مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن .هم چنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه و سال ما قبل ديپلم متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام يك برگ تصوير آن .

6-ارائه اصل گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر (طرح لايحه نيروي انساني) براي پذيرفته شدگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي كه پايان طرح نيروي انساني آنان تا تاريخ 31/6/94 و يا 30/11/94 مي باشد.

7-اصل شناسنامه و يكبرگ فتوكپي از تمام صفحات آن.

8-شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري.

تبصره- 12 قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري منحصراً براي برادراني كه باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالي براي آنان معافيت تحصيلي صادر مي گردد.

9-مدركي كه وضعيت نظام وظيفه راباتوجه به بند 3-2 شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 2و 3 دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1394 مشخص كند(براي برادران).

10-اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

11-اصل حكم استخدام رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ويك نسخه فتوكپي آن، براي كارمندان رسمي وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي وپژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه مذكور ثبت نام كرده و پذيرفته شده اند.

12-آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ذيل پذيرفته شده اند مي رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاييديه سهميه ثبت نامي نمي باشند و ملاك عمل براي ثبت نام همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده اي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد تاييد قرار نگيرد تا قبل ازشروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.
ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل سهميه هاي ذيل مي باشد:


(1) سهميه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر ، جانبازان عزيز با جانبازي 70 درصد به بالا ، فرزند جانبازان عزيز با جانباري 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزيز.
(2) سهميه خانواده شهدا : شامل برادر وخواهر شهيد و يا مفقودالاثر.
(3) سهميه رزمندگان : شامل همسران معظم شهدا و‌يا مفقودالاثر‌،‌همسران آزادگان عزيز‌،همسران جانبازان عزيز با‌جانبازي‌50 درصد به بالا .
(4) سهميه جانبازان : شامل جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 69 درصد.
(5) سهميه آزادگان : شامل آزادگان عزيز.
(6) سهميه فرزندان و همسران جانباز با جانبازي 25 تا 49 درصد